divendres, 2 de març de 2018

Concurs de microrelats Fira Novel·la HistòricaCONCURS DE MICRORELATS
Festa de la Novel·la Històrica
Puig-reig 2018


BASES 


1.  PRESENTACIÓ

L’Ajuntament de Puig-reig, amb la col·laboració de la biblioteca Guillem de Berguedà, organitza un concurs de microrelats.
Aquest certamen literari vol contribuir al foment de l’ús de l’escriptura a través de l’elaboració de relats breus i s’emmarca dins dels actes de l’edició d’enguany de la Festa de la Novel·la Històrica de Puig-reig. 

          2. REQUISITS 

2.1       Els microrelats es poden presentar en català o castellà.
2.2      Tots els microrelats que es presentin han de ser originals, inèdits i no premiats en altres certàmens literaris.
2.3      Cada persona participant només pot presentar un únic treball.


           3. TEMA 

3.1       La temàtica girarà al voltant d’un fet o personatge històric, real o de ficció.

4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES  

4.1 Categoria infantil, per a autors i autores fins a 17 anys
4.2 Categoria adults, per a autors i autores de 18 anys en endavant
4.2 Els microrelats han de constar de dues parts: un títol i una narració.   
4.3 Els microrelats han de tenir una extensió màxima de dos folis DinA4 a doble espai i lletra Arial 12.
4.4 Els treballs aniran signats amb pseudònim 

5. TRAMESA

5.1 Els originals s’han de lliurar en persona o per correu postal a la Biblioteca Guillem de Berguedà,  Passeig de la Riera de Sala, 5-7 - 08692 Puig-Reig, Barcelona.
5.2 L’entrega constarà de dos sobres, l’un amb el treball a dins, signat amb el pseudònim, i l’altre tancat, amb el pseudònim escrit a l’exterior, i un foli a l’interior indicant les dades de contacte de l’autor (nom i cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon)

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OBRES 

6.1 El període d’admissió dels originals comença el dia 25 de febrer i finalitza el 25 de març de 2018

7. JURAT 

7.1 El Jurat estarà format per membres del club de lectura de la Biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-reig

8. PREMIS  


1.       Primer Premi infantil: un lot de llibres i un detall commemoratiu
2.      Segon Premi infantil: un lot de llibres
3.      Primer premi adults: un lot de llibres signats pels autors i una nit per a dues persones        
4.      Segon premi adults: un lot de llibres signats pels autors i un dinar per a dues persones   
     

9. LLIURAMENT DE PREMIS 

El lliurament de premis es farà en el marc de la Festa de la Novel·la Històrica de Puig-reig 2018 el dissabte 7 d’abril.

Les obres premiades seran llegides per alguns dels autors presents a  la Festa de la Novel·la Històrica de Puig-reig 2018


Organitza:                                      
 

divendres, 31 de març de 2017

Concurs de fotografia a Instagram

BASES DEL 4art CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA BIBLIOTECA GUILLEM DE BERGUEDÀ DE PUIG-REIG A INSTAGRAM

Des de principis d’abril i fins abans de Sant Jordi, penja les teves imatges a Instagram amb l'etiqueta #santjordipuigreig17 i guanya un dels dos lots culturals.


Qui hi participa?
Pot participar-hi qualsevol persona que faci una fotografia a través de l’aplicació́ Instagram.

Com?
- Cal posar un títol a la fotografia
- La fotografia ha d’anar degudament etiquetada amb l'etiqueta o ‘hashtag’ #santjordipuigreig17  (per passar a formar part del concurs és imprescindible que es faci servir aquesta etiqueta, sense perjudici d’altres etiquetes que l’autor/a de la fotografia vulgui incloure, però que no necessàriament han d’utilitzar-se, cosa que sí que serà imprescindible per tal de passar a formar part del concurs en el cas de l' esmentada).
- Preferiblement, ubicar geogràficament (geotag) la fotografia, tot i que les fotografies no ubicades geogràficament no quedaran excloses del concurs.
- Preferiblement, acompanyar el text d’una menció al compte a Instagram de
 @bibliotecapuigreig, tot i que les fotografies que no ho facin, no quedaran excloses del concurs.
-  Publicar-la foto a la xarxa Instagram mitjançant el seu usuari.
- El fet d’etiquetar la foto amb les etiquetes o ‘hashtag’ #santjordipuigreig17  implica el reconeixement, per part de l’autor/a, que és una obra original seva i que no conté ni fa referència a marques de tercers.- No hi ha limitació a la quantitat de fotografies per participant i no es tindran en compte les valoracions d’altres usuaris i usuàries sobre les fotografies que hi participin.
- Per tal de poder entrar a concurs és necessari que el perfil d’usuari sigui públic; és a dir, que estigui obert.
- Les imatges participants no poden contenir cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori, així com tampoc pot contenir cap d’aquests el contingut del text.
- Les imatges participants han obtingut les autoritzacions necessàries de les persones que hi puguin aparèixer.
- L’organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin qualsevol imatge, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Quan?
El període de participació al concurs serà a  partir del dimarts  1 d’abril  fins el diumenge 30 d’abril de 2017. El tret de sortida de termini vàlid per començar a participar al concurs es donarà mitjançant la publicació d’una imatge publicada pel perfil @bibliotecapuigreig amb l'etiqueta #santjordipuigreig17 i també tancarà el concurs el mateix perfil amb una fotografia final.

El tema
Hi hauran dos temes:
-       Llibres: fes fotos d’aquell llibre que t’ha agradat molt, del llibre que ha marcat la teva vida, el llibre que desitges llegir, etc
-       La biblioteca de Puig-reig: l’edifici, els seus racons, etc.

El jurat
El jurat estarà format per membres del personal de la Biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-reig, persones vinculades al món de la fotografia i un representant de l’Ajuntament de Puig-reig.

Premis
Hi haurà 2 premis, un per a cada categoria que seran un lot cultural i un mini àlbum personalitzable per a instagram cedit per Iglesias fotògrafs / www.albumdigital.cat, que patrocina aquest 4art Concurs Fotogràfic de la biblioteca de Puigreig per celebrar la diada de Sant Jordi Instagram #santjordipuigreig17 

Guanyadors i guanyadores
El veredicte del jurat es comunicarà a través del web de la biblioteca i d’Instagram.

Drets d'imatge
Els drets de les imatges realitzades seran sempre propietat de l'autor/a i amb Instagram com a co-propietari (tal com marquen les normes d'Instagram). Tot i això, els/les participants cedeixen a la Biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-reig, els drets per utilitzar-les (no per usos comercials) sempre mencionant l'autor de la fotografia.
El fet de participar no pot generar drets de cap mena en els autors de les fotografies llevat dels casos esmentats de les persones guanyadores, les quals tenen dret als premis corresponents.
Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases, prevaldrà el criteri de la organització.
Qualsevol circumstància o conflicte no previst per aquestes bases el resoldrà la mateixa organització.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases per part dels participants.


Puig-reig, 1 d’abril de 2017

dilluns, 27 de març de 2017

Visites escolars

Avui us pengem unes quantes fotos de les últimes visites escolars que hem fet a la biblioteca: